I utredningen föreslås en total avreglering av persontrafiken på järnväg, något som Seko bestämt vänder sig emot.
– Vi har redan nog av eftersatt underhåll, inställda tåg och försämrad arbetsmiljö för personalen, säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
Enligt Sekos uppfattning har de hittills genomförda avregleringarna inom järnvägssektorn skapat mängder av problem och störningar.
Om avregleringen drivs vidare menar Seko att dagen problem riskerar att bli ännu större.