Från den första januari 2007 tar NSB över 51 procent av aktierna och får sammanlagt 85 procent av företaget. Säljare är de tre grundarna Jan Johansson, Sven Malmberg och Björn Nyström.