Han förklarar att Seko posten normalt sett står bakom arbetsgivarens policy att det ska vara innehållet, inte avsändaren, som ska avgöra om man ska göra affärer med politiska partier.

– Men här har vi ett öppet nazistiskt parti och då är vår ståndpunkt att man inte ska göra affärer med dem överhuvudtaget, säger Alf Mellström.

Och han är noga med att framhålla att det ligger på arbetsgivarens ansvar, inte den enskilde brevbärarens.

– Den enskilde brevbäraren ska inte behöva ta ställning. Det är arbetsgivarens ansvar och vi menar att de gör fel i det här fallet. Men vi uppmanar ingen att vägra dela ut post. Eftersom arbetsgivaren nu godkänt detta så kan det ju bli fråga om disciplinära åtgärder i så fall.

– Så det bästa är att bita ihop och bära ut skiten, säger Alf Mellström.

Han har inte hört om några incidenter eller liknande i samband med utbärningen av Svp-materialet. I uttalandet till arbetsgivaren trycker Seko posten på säkerhetsaspekten för brevbärarna:

”Vi förväntar oss givetvis att arbetsgivaren har starkt fokus på säkerheten i samband med utdelningen av detta avskyvärda partis valmaterial och vi har uppmanat skyddsombuden att bidra till att säkerheten kan garanteras för alla anställda som tvingas dela ut materialet.”

Inte heller Gunnar Pettersson, som är förhandlingsansvarig på Seko posten Jönköping, har fått in några rapporter om problem.

– Nej, jag har inte hört något. Men det är ju väldig viktigt att alla är extra vaksamma i samband med det här. Jag tycker ju att det är djupt beklagligt att vi ska behöva bära ut det här, men vi måste ju göra som arbetsgivaren säger.

Inte heller i Dalarna har det rapporterats några problem.

– Det är i alla fall ingen som hört av sig till mig. Det har ju varit lite protester och så men jag har inte hört något om några problem i samband med utbärningen, säger Peter Wahlman, ordförande för Seko post Dalarna.

I en tidigare intervju med Per Ljungberg, kommunikationschef på Post Nord Sverige, förklarade han Postens hållning.

– Jag har full respekt för att många blir illa berörda över att behöva bära ut så här motbjudande material. Men så länge partiet inte är förbjudet i svensk lag vi kan bara granska varje försändelse för sig och se om den bryter mot lagen. Vi hamnar ju i en väldigt konstig situation om vi ska bestämma vilka som ska få skick post, säger Per Ljungberg, kommunikationschef på Post Nord Sverige.

Men ni skulle kunna säga nej?

– Ja, det skulle vi, eftersom det inte är adresserade försändelser. Men återigen, det skulle bli väldigt konstigt om vi bestämmer vem eller vilka som ska få skicka post. Vi ägs till 60 procent av svenska staten och vi har riksdagens uppdrag att se till att alla hushåll ska kunna nås med post varje vardag.