– Från början var det en etikfråga som kom upp efter flera anmälningar mot poliser. Det handlar om personalens beteende och attityder mot varandra, men också om vad varumärket Polisen ska stå för, säger Gunilla Blom Sjövall som är ordförande för Sekos polisklubb i Stockholm.
– Det som gör det här arbetet speciellt är att vi ska jobba underifrån och upp. Vi får inget färdigt förslag uppifrån. Alla 27.000 anställda inom Polisen har möjlighet att bidra med sina åsikter.
Insamlingen av de synpunkter som ska utgöra underlaget för arbetet avslutas den 15 november. I januari ska diskussionerna starta på allvar.