Tunneln, som ska leda järnvägstrafiken under centrala Malmö, väntas bli klar år 2011. Sekos ombudsman Björn-Inge Björnberg tycker att beslutet var naturligt.
– Det här följer LO:s organisationsplan som säger att trafiktunnlar ska ligga under Seko., säger han.
Den långvariga tvisten har skapat onödig irritation och stress för de 60 tunnelborrarna, menar han.
– Nu får vi äntligen arbetsro.
LO-styrelsen kommer den närmaste månaden också att fatta beslut om tunnelprojektet i Hallandsås. Även där tvistar Seko och Byggnads om vem som ska få teckna avtal.
– Det handlar om i princip samma jobb, så jag skulle bli förvånad om utgången blev en annan, säger Björn-Inge Björnberg.