Det hårt kritserade beslutet innebär att det blir svårare att få ersättning, att ersättningen blir lägre samtidigt som avgiften till a-kassan höjs. Sänkningen genomförs från 5 mars.