Arbetsgivarna i Almega har enligt Seko och Fastighets begärt att förbunden ska betala för en låglönesatsning med försämringar på andra områden. Almega har haft olika förslag men facken har sagt nej.

-Vi vill inte betala nånting, säger Mats Ekekliknt, Sekos avtalssekreterare.

På städavtalet, som formellt heter serviceentreprenad, har merparten av medlemmarna en lön som understiger 24 000 kronor per månad. Genomsnittslönen ligger kring 23 300 kronor.

Seko och Fastighets har krävt ett avtal på 6,5 procent plus en låglönesatsning som innebär att alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden bidrar till potten som om de tjänade 24 000.

Almega skriver i ett pressmeddelande att varslet är onödigt eftersom det är en vecka kvar innan avtalet löper ut den sista maj. Och det finns, enligt Almega, fler förhandlingsdagar utsatta.

Parterna är oense om vad industrinormen, ”märket”, innebär. Facken anser att det ryms en låglönesatsning utöver 6,5 procent. Almega delar inte den uppfattningen. Dock anser Seko att Almega gått med på det på andra avtalsområden.

Om parterna inte kommer överens före den 8 juni utlöses mertids-, övertids- och nyanställningsblockad på hela avtalsområdet, samt strejk på ett 20-tal arbetsplatser runt om i landet. Berörda arbetsgivare är bland annat Sodexo, ISS Facility Services samt Inspira.

Varslet omfattar 350 medlemmar i de båda förbunden. Fastighets är största förbund på avtalsområdet.