De två förbunden har tillsammans med tankesmedjan Arena idé tagit fram en rapport om tidigare stora upphandlingar gjorda av Trafikverkets föregångare Vägverket och Banverket. Och om vilka krav som kan ställas för att undvika tidigare misstag med underentreprenörer och bemanningsföretag med utstationerad arbetskraft som har undermåliga arbetsvillkor, en kraftigt begränsad facklig insyn, en beställare som saknar kontroll hela vägen ner i underentreprenörsleden och rädda arbetare som skickas hem när de klagar på dåliga arbetsförhållanden. Allt finansierat med skattepengar.
Rapporten presenterades vid ett seminarium i Norrköping dit bland andra civilminister Ardalan Shekarabi var inbjuden – och han lovade förändring.
Bland reformerna märks en ny upphandlingsmyndighet till stöd för kommuner och landsting i offentliga upphandlingar, en nationell upphandlingsstrategi i stället för att olika myndigheter gör på olika sätt och att regeringen ska styra sina myndigheter mer.
Civilministern möttes av applåder när han sa att det ska bli obligatoriskt att kräva villkor i nivå med svenska kollektivavtal.
– Nej, nej, inga applåder. Det är så självklart att skattepengar inte ska användas till social dumpning.
Sekos ordförande, Janne Rudén, är positiv till den väg den nya regeringen slagit in på.
– Lyssnar man till Ardalan Shekarabi så ser man ljuset i slutet av tunneln men ingen ska inbilla mig att det kommer bli bättre på Ostlänken än i tidigare projekt om inte det nya upphandlingsdirektivet implementeras full ut.
Han lyfte bland annat problem med att många utländska företag gärna tecknar kollektivavtal när de kommer till Sverige.
– Men sedan är det vanligt att arbetarna inte får ut hela lönen. Ofta drar arbetsgivaren av egenavgifter som de sedan inte betalar in i det land de kommer ifrån.
Katarina Norén, chef för inköp och logistik på Trafikverket, säger att just kontrollen är det stora problemet.
– Om det är så eller att anställda blir hemskickade för att de pratar med facket så måste vi få veta det. Om folk talar om det för oss så kan vi agera och till exempel slänga ut en entreprenör som inte sköter sig.
Ostlänken är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping som kommer kosta 35,5 miljarder. Nästa år inleder Trafikverket sina upphandlingar för att järnvägen ska stå klar till 2028 som planerat. Enligt beräkningar från Region Östergötland kommer projektet kräva 19000 årsarbeten.