– Det är märkligt att våra fackliga kamrater driver denna fråga så hårt. Ett avdrag för hushållsnära tjänster skulle gynna de redan välbeställda och förstärka de redan alldeles för stora klyftorna i samhället, säger han i ett pressmeddelande och pekar på att erfarenheterna från Finland inte tyder på någon nämnvärd ökad sysselsättning.

Även Lars-Anders Häggström, ordförande i Handelsanställdas förbund, avvisar tanken.

Det var i fredags som ordförandena för de fyra byggfacken gick ut i en gemensam debattartikel där de krävde att socialdemokraterna ska ompröva sin negativa inställning till avdraget. Genom att ge skatterabatt för till exempel städhjälp och reparationer i hemmen menar man att det går att göra svarta jobb vita och därmed skapa fler jobb och mer inkomster till staten.