Rådet som består av lika många representanter från arbetsgivarsidan som från facket, har bland annat till uppgift att följa och främja utvecklingen inom IT-branschen.
Det gäller exempelvis frågor om lönebildning och arbetsmiljö.
Den snabba tekniska utvecklingen och branschens globala karaktär ställer särskilda krav på IT-företagen.
Eftersom mycket av verksamheten kan placeras var som helst i världen är det viktigt att skatter, löner och anställningsvillkor inte avviker så mycket att konkurrenskraften för svenska IT-företag försämras.
Förutom Seko är Civilekonomerna, Jusek, Civilingenjörsförbundet och Sif med i rådet från den fackliga sidan.