– Vi tycker att kommuner borde ha rätt att ställa krav på kollektivavtal, det är inte orimligt. Det absoluta minimikravet är att det ska fi nnas sociala kontrakt i upphandlingen. Det får inte vara enbart priset som avgör, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.