I november i fjol beslöt Halmstads kommunalfullmäktige att man skulle kräva att entreprenörer som arbetar för kommunen ska ha tecknade svenska kollektivavtal för sina anställda. Beslutet överklagades till länsrätten. Förra veckan föll domen: fullmäktiges beslut var felaktigt. Länsrätten menar att det strider mot lagen om offentlig upphandling.
– Vi tycker att kommuner borde ha rätt att ställa krav på kollektivavtal, det är inte orimligt. Det minsta man borde begära är kollektivavtal eller motsvarande. Det absoluta minikravet är att det ska finnas sociala kontrakt i upphandlingen. Det får inte vara enbart priset som avgör, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
Seko och Janne Rudén väntar på den statliga utredningen om upphandling som kommer snart.