I 25 fall bryter Kockums mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, anser Seko:s verkstadsklubb. För övriga blir det antingen avtalspension eller uppsägning beroende på anställningstid.
Förra veckan genomfördes en central förhandling om uppsägningarna efter att de lokala parterna inte kunde komma överens. Men den centrala förhandlingen gjorde i praktiken ingen skillnad.
– Nej, det blev ungefär som företaget ville. De ville plocka ut 25 personer som vi anser att det finns jobb för, säger klubbens ordförande Erik Karlsson.
Lars Johansson, ombudsman på Seko, företrädde klubben i förhandlingen. Han säger att företaget inte gjort allt för att hitta nya jobb till de berörda. Kockums är stort och kan klara omplaceringar, anser Seko.
– Det handlar i grunden om synen på kompetens. Vi anser att det ska handla om den formella kompetensen, inte om hur folk är, säger Lars Johansson.
Enligt lagen om anställningsskydd ska man ta hänsyn till kompetensen när turordningen avgörs. På Kockums är parterna oeniga om hur kompetensbegreppet ska tolkas.
Kjell Göthe är informationschef på Kockums. Han vill inte kommentera uppsägningarna.
– De som ska sägas upp har inte fått veta det ännu. Innan det är gjort säger jag ingenting.
Seko avvaktar uppsägningarna och tar senare ställning till om man ska gå vidare och stämma företaget.