Enligt SVT säger Maud Olofsson att om hon var medlem i ett fack så skulle hon vilja ha en facklig organisation som stred för hennes rättigheter; bra lön, bra arbetsvillkor, bra arbetstider och annat och gjorde det, inte utifrån en politisk agenda utan från medlemmarnas synpunkt.