Kriminalvården ska spara en halv miljard fram till år 2007. Bara under nästa år ska man dra ner med 200 miljoner.
   – Det är mycket pengar det handlar om. Läget är kärvt på många anstalter idag med överbeläggningar och dagligt tjafs mellan intagna och vårdare. Fångarnas utrymme krymper hela tiden och mot den bakgrunden tror jag att förslaget att låsa in dem fler timmar på sina celler kommer att möta hårt motstånd. En explosiv stämning hotar säkerheten för våra medlemmar.
   Seko träffar idag ledningen för kriminalvårdsstyrelsen och kräver att fokus på besparingarna ska flyttas från kärnverksamheten till administrationen.
   – Vi föreslår bland annat en trettioprocentig minskning av administrativ personal vid huvudkontoret i Norrköping, totalt anställningsstopp för all administrativ personal och ett aktivt arbete med att få ner de enorma långtidssjukskrivningarna inom kriminalvården. Dessutom ska fångarna laga mat, städa och tvätta mer än de gör idag. Vi föreslår också att de betalar för sin sjukvård, tandvård och mediciner vilket de inte gör idag. Vi föreslår också att tidningen Runt i Krim läggs ner och att verksamheten på it-enheten ses över. Gamla regionalstrukturer ska avvecklas så snabbt som möjligt och vi föreslår en tioprocentig personalminskning vid de 36 myndigheterna som administrerar kriminalvården.