–Det är ett brott mot reglerna i vårt villkorsavtal, säger Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvården.

–Vår tolkning är att den som misstänks vara smittbärare ska vara hemma med lön till dess att det är konstaterat om så är fallet. Den anställde är i sin tur skyldig är att ta kontakt med läkare så fort som möjligt, i enlighet med smittskyddslagen.

”Tar inte sjukdomen på allvar”

I ett mejl till Sekotidningen skriver Kriminalvården att deras tolkning är att reglerna i avtalet bara gäller vid specifika tillfällen. I övrigt följer Kriminalvården Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

På häktet i Göteborg har anställda hänvisats till att vara på jobbet när de varit i kontakt med smittade eller misstänkt smittade. Något som Stefan Römer, Sekos ordförande på Rättsvårdscentrum i Göteborg, är mycket kritisk till.

–Det är som om man inte tar sjukdomen på allvar. Jag tycker att det är ett väldigt konstigt förfarande att man ska komma till jobbet om man misstänks vara smittad.

–Risken är stor att man smittar andra, intagna och kollegor, under arbetsdagen. Och man kan ju vara smittsam utan att ha symtom, säger han.

Många smittade och sjuka

Det har hänt att medarbetare, som oroat sig för att smitta kollegor eller intagna, hänvisats till att ta semester efter att ha varit i kontakt med smittade.

–En kriminalvårdare som vägrade ta ledigt blev satt i karantän på jobbet, i ett arbetsrum, men rörde sig i lokalerna, vilket inte kan vara okej.

Enligt obekräftade uppgifter till Seko har häktet haft relativt många anställda sjuka i covid 19. Veckan före jul ska de ha varit 35 sjuka och lika många misstänkt smittade.

–70 personer av drygt 300 anställda, det är ganska mycket, säger Stefan Römer.

Gott om skyddsutrustning

Malin Sparrström är chef för häktet i Göteborg. Hon vill inte svara på frågor per telefon och kommenterar inte frågor om hur karantän används.

I ett mejl till Sekotidningen skriver hon:

”Vi arbetar i ett nära samarbete med vår ansvarige läkare och följer de rekommendationer av åtgärder som han råder till. Vi har därtill stöd och support av vår nationella covid-stab inom Kriminalvården.”

Enligt Christer Hallqvist har Kriminalvården som helhet kontroll på smittoläget. Det finns skyddsutrustning överallt. Flera anstalter har återinfört besöksförbud.

– Största smittorisken på anstalter och häkten är via personal.