– Bara de senaste två veckorna har 12 explosioner inträffat. Det här är en oacceptabel utveckling. Det är dags att stoppa alla sprängningsarbeten vid Botniabanan och reda ut var bristerna finns. Sedan måste nödvändiga åtgärder vidtas innan arbetet kan fortsätta, säger Janne Rudén.
-Entreprenörernas tidspress och hårda ekonomiska ramar kan vara orsaken till problemen, menar han.
Det finns också stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Botniabanan.
– Det är helt oacceptabelt att våra medlemmars arbete ska vara förknippat med direkt livsfara. Ingen vet när och var nästa explosion kommer att inträffa. Det är helt orimligt att man ska utsättas för denna psykiska press och fysiska risk på en arbetsplats, säger Janne Rudén.