Tågoperatören Linx lägger ner sin verksamhet vid årsskiftet. SJ, som äger bolaget tillsammans med norska NSB, har sagt att de inte tänker ta över personalen. Därför har Linx beslutat att säga upp dem.
Seko hävdar att uppsägningarna strider mot Lagen om anställningsskydd och att de är olagliga. Enligt förbundet handlar det om att SJ tar över den verksamhet som Linx bedriver och att det därför råder uppsägningsförbud.
Seko har 106 medlemmar som är uppsagda från Linx och skadeståndet går till dem.
Linx driver tågtrafik mellan Stockholm – Oslo och Oslo – Göteborg – Köpenhamn. Efter nedläggningen övergår den svenska verksamheten i SJ:s regi och man kör trafiken som innan Linx fanns. Enligt Melker Ödebrink, ombudsman på Seko, är det ett självklart övertagande av verksamhet.