– Vi har framfört till Peab att vi anser att det tjeckiska bolaget ska skriva kollektivavtal med Seko, för att de ska få fortsätta utföra det arbete man hittills gjort för dotterbolaget Netel.
Det säger Håkan Johansson som är ombudsman på Seko väg & ban Skåne.
Arbetet som tjeckerna utfört beställdes ursprungligen av Telia Sonera.
– Telia Sonera som upphandlat jobbet av Peab, har krävt att arbetet ska utföras enligt svensk lagstiftning och svenska regler. Sen har Peab anlitat underentreprenörer i två led utan att sköta sina åligganden, säger Elof Isaksson som är koncernfackets ordförande på Telia Sonera.
Peab vände sig till det egna, helägda dotterbolaget Netel, ett teleentreprenadföretaget som länge arbetat med utbyggnaden av det svenska 3G-nätet.
Netel i sin tur anlitade tjeckerna. Nu har samarbetet lagts på is tills dess att kollektivavtalsfrågan är löst. Imorgon, fredag, avslutar de tjeckiska arbetarna det pågående arbetet och reser hem.