Seko ställer flera krav i samband med att MTR tar över pendeltrafiken. Bland annat vill klubbarna att de kollektivavtal som tecknats med nuvarande operatör Stockholmståg och dess samarbetspartners ISS och Alstom ska fortsätta att gälla. Om parterna inte kommer överens om något annat.

Facket vill även att anställningsformen ska vara heltid och att det inte blir några verksamhetsförändringar innan december 2016.

I samband med presskonferensen där trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons presenterade den nya operatören framkom att det nya avtalet är 200 miljoner kronor billigare än det nuvarande. Å andra sidan hade samtliga anbudsgivare liknande pris och MTR var inte billigast.

På frågan om MTR kommer att ta över samtliga anställningar svarade Nordic:s vd Peter Viinapuu att det kommer att bli inrangeringsförhandlingar med facket innan övertagandet. När det gäller samarbetspartners kommer MTR att byta ut ISS mot Reneriet när det gäller städningen.

På torsdag har pendelklubbarna ett medlemsmöte där företrädare för MTR medverkar och svarar på frågor.