Samhällets offentliga tjänster handlar inte bara om skola och sjukvård. Det handlar också om frågor som kriminalvård och vattenförsörjning. Områden som varken Seko eller Jan Andersson vill konkurrensutsätta.
Det är dessutom tjänster som i dag inte omfattas av någon gemensam EU-lagstiftning. De omfattas inte heller av förslaget till tjänstedirektiv. Omständigheter som har det fått bland andra Europafacket att ställa krav på att dessa tjänster ska skyddas av lagstiftning
Efter den borgerliga valsegern är Sekos ordförande Janne Rudén orolig för vad som ska hända med samhällets offentliga tjänster:
– Tidigare avregleringar och liberaliseringar har sällan lett till förväntade resultat. Vi är rädda för att man inte värnar om de samhällsomfattande tjänsterna och att EU framtvingar ytterligare liberaliseringar.
Tidigare i veckan behandlade Europaparlamentet frågan om vad de kallar ”tjänster i allmänhetens intresse”. EU-parlamentet tog med stor majoritet beslut om att uppmana EU-kommissionen att definiera dessa tjänster och ta fram förslag till lagstiftning på området. Parlamentet kräver också att EU-kommissionen gör en omfattande analys av effekterna av den avreglering som skett, med särskild tonvikt på konsumenter och anställda.
Under debatten i EU-parlamentet sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att kommissionen har för avsikt att före årsskiftet komma med besked om vilka åtgärder de planerar.