I dagsläget är det för tidigt att säga om det är ett första steg mot en sammanslagning av de sex förbunden. I slutet av januari nästa år ska man presentera en idéskiss över hur samarbetet kan komma att utformas.
   Enligt förbunden finns det emellertid inte några ekonomiska skäl som skulle kunna tvinga fram en sammanslagning.
   I stället lyfter de fram ett antal punkter där det kan bli fråga om närmare samarbete. Ett exempel är närvaron ute på arbetsplatserna som då skulle öka och leda till bättre medlemsservice och avtalsövervakning.
   Man ska vidare samarbete kring opinionsbildning och att påverka beslutsfattandet. Ett gemensamt försvar av den svenska modellen med kollektivavtal, bra a-kassa och en väl fungerande sjukförsäkring uppges också vara målet med det fördjupade samarbetet.
   Förbunden uppger också att samarbetet ska leda till att överbrygga gamla gränskonflikter förbunden emellan, men också förhindra att nya uppstår på en arbetsmarknad med snabba förändringar.