– Krisen kan påverka jobben på sikt, men att beskriva det i detalj är omöjligt i dagsläget, säger avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
Börskursen påverkar förbundets tillgångar, men exakt hur mycket kan Jan-Olov Sundqvist, Seko:s tf ekonomichef, inte säga.
– När aktiemarknaden går neråt går vår kassa ner. Å andra sidan går räntefonderna bra just nu. Vi har både och, säger Jan-Olov Sundqvist.
En titt i verksamhetsberättelsen visar att Seko år 2007 hade tillgångar på knappt en miljard kronor, i bokfört värde.
Genom innehav i olika fonder ägde förbundet indirekt aktier i amerikanska investmentbanker, som Lehman Brothers och Bear Sterns.
Lika lite som det går att sia om hur krisen påverkar jobben går det att säga något bestämt om pensionerna. Det framgår av samtal med olika pensionsexperter.
När det gäller tjänstepensionerna skiljer det sig åt mellan olika avtal. Flertalet av de Seko-medlemmar som går i pension de närmaste åren har förmånsbestämd tjänstepension. Förenklat kan det förklaras som att tio procent av slutlönen utgör tjänstepension. Eftersom tjänstepensionen i det fallet följer lönen, inte börsen, påverkas den inte av finanskrisen.
Andra medlemmar har avgiftsbestämd pension, exempelvis på SAF/LO-området. Den bygger på att en procentandel av lönen placeras i olika fondförsäkringar. Många väljer en traditionell försäkring med garanterad ränta. Andra tar lite större risk och placerar i aktiefonder.
Helen Thornberg tycker det är viktigt att alla blir medvetna om att inkomsterna sjunker vid pensioneringen.
– Det bör vi planera för, säger hon.