–Vi har inte betalat låglönesatsningen med försämringar på andra områden. Det kan jag säga. Vi hade inte skrivit på ett sånt avtal, säger Mats Ekeklint.

I dagsläget är det en handfull avtal kvar att teckna, ett stort avtalsområde är kommunikation, det vill säga post och flyg. Ett annat är sjöavtalen inklusive skärgård. Ett tredje ME, Maskinentreprenörerna. Seko är även part på serviceentreprenadavtalet tillsammans med Fastighets.

Dessa löper ut den sista december. Kommunikation kan bli klart nästa vecka. Sjöavtalen ser ut att dröja.

Spåravtalet sticker ut

På postföretagen, i skärgårdstrafiken och på städavtalet Serviceentreprenad tjänar många under 26 100 kronor per månad, som är den gräns som satts för låglönekraven.

Spårtrafikavtalet är hittills det enda som sticker ut, tycker Mats Ekeklint. Främst för att Tågföretagen gick med på att teckna ett avtal som direkt påverkar ett enskilt företag, Arriva Pågatåg.

–Det är ett bra avtal och nu har vi ett sätt att lösa avtalsfrågan vid upphandlingar, Jag hoppas att det inte ska behöva uppstå en situation som den på Pågatågen. Inte heller att ett enskilt bolag ska behöva bli ”överkörda”, säger han.

–Å andra sidan hade Arriva kunnat välja att skriva på ett lokalt avtal från början.

Retroaktivt på staten

Han lyfter också fram att det statliga avtalet som extra värdefullt eftersom man fick igenom en retroaktiv löneökning

–Det kommer att göras försök lokalt att få ut retroaktiv lön, det utgår jag ifrån, säger han. 

Mats Ekeklint vill inte peka ut några brister i avtalen som tecknats, även om det finns det som han tycker är mindre bra.

Avtal är kompromisser

Mats Ekeklint

–Avtal är kompromisser och det finns alltid de som inte är nöjda, menar han. Vi har i många fall stoppat försämringar som arbetsgivarna velat ha. Det är viktigt.

Ett utgångskrav från Seko och LO-samordningen var att hitta sätta att minska risken för sexuella trakasserier på arbetsplatserna.
–Jag noterar att samtliga hittills kommit överens om att skapa arbetsgrupper kring den frågan och det känns positivt.

På grund av coronapandemin har årets förhandlingar om löner och andra villkor på jobbet genomförts under hösten. Samtliga blev uppskjutna. Än så länge har Seko inte varslat om konflikt på något eget avtalsområde. LO hade ett liggande varsel mot Kompetensföretagen som rör bemanningsanställda, där Seko är part. Men där är man nu överens och varslet är inställt.