Vid en omorganisation hösten 2001 fick samtliga vakthavande vårdare med särskilt ansvar på Skogomeanstalten på nytt söka sina tjänster. Kriminalvårdaren ifråga fick inte tjänsten, utan sattes på en vanlig vårdartjänst i centralvakten.
Seko hävdade att mannen, genom att han fråntagits sina arbetsuppgifter som vakthavande vårdare, blivit skild från sin tjänst alternativt blivit omplacerad utan godtagbara skäl. Seko menade att mannen blivit diskriminerad, då orsaken var mannens funktionshinder; en nack- och axelskada.
Kriminalvårdsstyrelsen hävdade istället att tjänsterna tillsatts av sökande med större meriter.
Arbetsdomstolen har kommit fram till att förändringarna inte var så stora att det krävts godtagbara skäl för att genomföra dem och att mannen inte fått sänkt lön. Därför avslog de Sekos krav på skadestånd.
Under förhandlingarna i AD lämnade kriminalvårdschefen och en personalinspektör uppgifter vars sanningshalt ifrågasatts av Seko. De har polisanmälts för mened.