– Vi hävdar att Elvira var och är den överlägset bäst meriterade för tjänsten. Det är tråkigt att vi inte lyckades övertyga domstolen om det. Det var viktigt för oss att få frågan prövad i arbetsdomstolen eftersom vi anser att det är uppenbart att hon diskriminerats, säger Sekos ombudsman Roal Nilssen.
2003 sökte Elvira Grabovac en tjänst som klientinspektör på Kronobergshäktet. Enligt annonsen sökte man en högskoleutbildad kvinna med mångkulturell erfarenhet. Trots det gick jobbet istället till en svensk man med lägre utbildning.
Seko stämde arbetsgivaren, Kriminalvårdsstyrelsen, till arbetsdomstolen, AD, för diskriminering på grund av kön och etnicitet. (Se ”Elviras kamp mot kriminalvården” 2006-02-14)
Men Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och avslog talan.