– Det är verkligen glädjande. Från att det gått neråt går det svagt uppåt. Vi hoppas att det håller i sig , säger kanslichef Annika Ödebrink
Vändningen i medlemsantalet kom i juni då inträdessiffrorna började stiga. Under våren låg det mellan 470 och 676 per månad, medan det under hösten varierat från 729 till 970.
Annika Ödebrink tror att det finns flera förklaringar till att medlemsantalet ökar. Ett viktigt skäl är att avgiften till a-kassan sjönk ordentligt i juni. Andra orsaker är dels den ekonomiska krisen, som oroar många, dels Sekos egna insatser.
_ Vi har börjat med introduktionsutbildning som vänder till alla på en arbetsplats, både medlemmar och oorganiserade. Det har varit väldigt lyckat, säger Annika Ödebrink.
Utbildningen är på en dag och går igenom hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vilken roll facket spelar.
Seko planerar inga nya åtgärder för att öka medlemsantalet.
_ Vi vill få både medlemmar och förtroendevalda att bli duktiga på medlemsvård, för att kunna behålla de medlemmar vi redan har.
_ Det finns kritik mot att facket är osynligt och det med all rätt. Vi måste bli mer lyhörda och hjälpa medlemmarna, säger Annika Ödebrink.