– Det är en oerhört viktig fråga för oss att få bort svartjobben och det skattefiffel som förekommer i byggbranschen. Och det finns ett gemensamt intresse mellan fack och arbetsgivarorganisationerna att få branschen vit, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
För att kunna bekämpa oseriös verksamhet behöver man veta varför bygg- och anläggningsbranschen är så utsatt för ekonomisk brottslighet. Vad det är i branschen som inbjuder till fiffel.
På Brå vill man bidra till att hitta vägar arbeta både förebyggande och brottsbekämpande.
– Forskningsläget i Sverige kring den organiserade brottsligheten i byggbranschen är bristfälligt. Ett område som är dåligt belyst är de mest avancerade brottsuppläggen, som också har kopplingar till annan kriminalitet och som finns i gränslandet mot den seriösa verksamheten, säger Lars Korsell som är projektledare vid Brå.
Det fackliga samarbetet i projektet bygger bland annat vidare på LO:s kampanj Ordning & reda. Förutom Seko är även Byggnads, Målareförbundet och Elektrikerna med om att finansiera projektet.
Från arbetsgivarsidan deltar Elektriska Installatörsorganisationen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna. Dessutom deltar Ekobrottsmyndigheten.
En delrapport är tänkt att presenteras under Almedalsveckan nästa sommar.