Seko har en skuld på cirka 11 miljoner kronor till staten för medlemsavgifter till a-kassan som inte har betalats in. Det tycker i alla fall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, Iaf.
– Vi har begärt omprövning, säger Melker Ödebrink som är föreståndare för Sekos a-kassa. Det är inte alls solklart att det finns stöd för den här tolkningen. Om begäran avslås får förbundsstyrelsen ta ställning till om Seko ska överklaga till länsrätten.
Många medlemmar som lämnade a-kassan gjorde det genom att begära utträde, men en stor grupp lät istället bara bli att betala avgiften. Enligt lag är man medlem i ytterligare tre månader.
Det är avgiften för dessa tre månader som staten menar att a-kassorna skulle ha drivit in själva, om nödvändigt med hjälp av inkasso.