– Det här är en ren solidaritetsfråga. Katastrofen har drabbat ett av de fattigaste områdena i världen. Då måste man bara ställa upp, säger Ronny Beyer som är ordförande i Seko Dalarna.
Redan samma eftermiddag hade fler fackavdelningar ställt upp.
– Jag har pratat med Seko Jämtland och Seko Väg & Ban i Östersund. De skickar 10.000 kronor vardera. Lika mycket skickar Handels avdelning här i Borlänge.
– Jag hoppas att förbundet också ställer upp! Det här är en katastrof som vida överstiger vad vi kan begripa. Förutom alla dödsoffer har hela infrastrukturen slagits sönder i dessa fattiga länder.
anita.fors@seko.se

FLER KLUBBAR OCH AVDELNINGAR SKICKAR PENGAR
• Sekos företagsfack på Trafficare skänker 10.000 kronor till Radiohjälpen.
• Seko Väg & Ban-klubben i Västerbotten skänker 10 kronor per medlem till Radiohjälpen, totalt drygt 11.000 kronor.
• Seko Posten skriver följande: Vi har fått rapporter om att man på ett antal brevbärarkontor i Göteborg har fått insamlingsbössor av Röda Korset, som man nu tänker se till att fylla på olika sätt. Kaffekassor har omvandlats till donationer, SEKO-klubben Centrala Enheter på HK skänker sin del av medlemsavgiften i december etc etc. Vi hoppas att SEKO:s klubbar, medlemmar och arbetsplatser försöker stödja de insamlingar som pågår för att snabbt få in pengar till medicin och andra förnödenheter.”
• Seko Gävleborg bidrar med 10.000 kronor till Asieninsamlingen.
• Seko Stockholm skickar 10.000 kronor till katastrofoffren.
• Seko Mälardalen sänder 10.000 kronor till Radiohjälpen.
• Seko Energi Mellansverige antar också utmaningen och skänker 10.000 kronor till insamlingen.
• Seko Skåne skickar 10.000 kronor till Radiohjälpen.
• Trafficares klubb i Göteborg skickar också 10.000 till Radiohjälpens Asieninsamling.
• Sekoklubben SJ Resor i Göteborg skänker 10.000 kronor till Röda Korsets insamling för Tsunamidrabbade i Asien.
• Sekoklubben Telecom Väst skänker 20.000 kronor till Radiohjälpens insamling till stöd för Asienkatastrofen.
• Seko sjöfolk skänker 10.000 kronor till Röda Korset och 5.000 kronor till Läkare utan gränser. ”Internationell solidaritet är en grundpelare i det fackliga arbetet”, konstaterar avdelningen.”