En strategiskt riktig affär. Så sammanfattar Sekos koncernfack beskedet. Och Sekos förbundsordförande, Janne Rudén, håller med:
– Det är klart att ett starkare och större postföretag ökar möjligheterna för Posten att klara samhällsservicen på ett bättre sätt. Det gynnar våra medlemmar.
Koncernfacket menar att affären skapar förutsättningar för en bra löneutveckling, anställningstrygghet och utvecklingsmöjligheter för de anställda.
– Fusionen kommer att stärka Postens ställning i den hårda konkurrens som finns inom alla områden. Inte minst norska Posten agerar aggressivt i Sverige, säger Affe Mellström.
De rationaliseringar som väntas är hanterbara, menar han:
– De positiva effekterna är klart större än de negativa. Visst kan det bli en del effektiviseringar, men de kommer att vara hanterbara och på kort sikt i huvudsak att rikta sig mot administrativa enheter.
En stor nyhet i samgåendeavtalet är att man öppnar för de anställda i Sverige att bli delägare i det nya bolaget, enligt den modell som redan tillämpas i Danmark.
När Post Danmark delprivatiserades våren 2005 krävde det danska postfacket 3f också särskilda medarbetaraktier. En fråga som också Sekos koncernfack drivit inför det nya bolaget.