– Storbritannien och Nya Zeeland är kanske de bästa exemplen på hur illa det kan gå. Där valde regeringarna att istället återreglera efter flera dramatiska olyckor. Den svenska regeringen gör precis tvärtom, vilket riskerar att äventyra säkerheten både för trafikanterna och för de anställda, säger han.
Genom att bolagisera delar av verksamheten så tappar också staten inflytande över den framtida infrastrukturen, liksom överblicken av kostnadsutvecklingen.
Janne Rudén uppmanar regeringen att ompröva sin linje när det gäller bolagiseringen.
– Det vore välkommet om regeringen i alla fall i denna fråga lämnade de ideologiska aspekterna därhän och i stället tog hänsyn till säkerhet och arbetsmiljö.