Mamman, Bettina Volk, har tidigare anmält Sävastgården till Statens institutionsstyrelse, Sis. Men eftersom hon inte litar på att de gör en opartisk utredning väljer hon att nu också gå vidare till JO. Dessutom har hon planer på att driva fallet vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
– Jag tänker driva det här så långt som det överhuvudtaget går, säger hon.
Enligt Bettina Volk ska dottern ha blivit avklädd med våld i en isoleringscell då hon vistades på hemmet under förra våren.
De senaste åren har antalet JO-anmälningar om felbehandling inom Kriminalvården ökat kraftigt. Men enligt Carl-Gustaf Tryblom, jurist på JO, går det inte att tala om en liknande trend när det gäller Sis.
– Vi får in en mindre mängd ärenden varje år, men det ser inte ut att öka, säger han.