De nya reglerna innebär också att den som varit visstidsanställd i 14 månader under fem år automatiskt blir fast anställd.
Eftersom säsongsanställningar förbjuds i lag, om riksdagen antar förslaget, måste Seko skriva om de kollektivavtal som reglerar säsongsanställningar.