Det omdiskuterade förslaget till förändringar i a-kassan har nu blivit en proposition. Förslaget innebär att den som är arbetslös får 80 procent av tidigare inkomst i 200 dagar, därefter ytterligare 100 dagar med 70 procent av inkomsten. Från dag 301 gäller 65 procent av tidigare inkomst. Taket kommer vara 680 kronor per dag under hela ersättningsperioden.
Förälder till barn under 18 år får 70 procent av tidigare inkomst till och med dag 450.
Arbetsvillkoret för att få a-kassa kommer vara att man arbetat minst 80 timmar/månad under minst sex månader inom en ettårsperiod.
Överhoppningsbara tiden blir fem år. Studerandevillkoret avskaffas. Ersättningen kommer att beräknas på inkomsterna från det senaste året.
20 december ska riksdagen fatta beslut i frågan.