– Skyddsombudsstoppet på Posten i Malmö i december förra året var en väckarklocka. Där tog man tag i det vi alla vet är dåligt men ingen har gjort något åt, nämligen postinkastens placering. Vi misstänker att det finns många, många postinkast runt om i landet som sitter på fel höjd.
Det konstaterar Claes Söderling som är huvudskyddsombud på Posten i Göteborg och ledamot i arbetsmiljöutskottet i Postens servicenät.
Stoppet i december, som omfattade 388 hushåll i Malmö med felplacerade postinkast, ledde så småningom fram till att Arbetsmiljöinspektionen förbjöd Posten att från den 1 oktober dela ut post till de hushåll i centrala Malmö vars postinkast sitter lägre än 57 cm eller högre än 149 cm från golvet.
Nu har arbetsmiljöutskottet tagit initiativ till att på allvar kartlägga arbetsmiljön runt såväl postinkast som postlådor hos alla landets hushåll. Under tre veckor ska alla brevbärare ha med sig underlag för att dokumentera sitt eget utdelningsområde.
– De enda som kan göra en sån här omfattande kartläggning är vi brevbärare själva. Nu behöver alla hjälpas åt. Det svåra är att det är lätt att bli hemmablind. Först när vi vet hur verkligheten ser ut kan vi tillsammans med Posten klara ut vad som kan göras för att komma tillrätta med problemen, säger Claes Söderling.