Enligt SJ är det bara en handfull som i framtiden ska ha den fulla kompetens som tidigare funnit när det gäller säkerhetsutbildning.
Den försämrade utbildningen gäller personal på motorvagnståg som exempelvis X2000. För lokdragna tåg ska tågpersonalen även i framtiden ha en högre säkerhetskompetens.
– Det nya systemet leder till ökat press på förarna och mer problem och irritation bland våra resenärer, säger Stefan Zetterlund.
Den försämrade utbildning som SJ anser att ombordpersonalen klarar sig med kan få allvarliga konsekvenser för passagerarna.
– Det kan räcka med att man ställt en väska oförsiktigt så kan brandlarmet lösa ut. Föraren får då indikeringen på sin panel. Tidigare kunde han ta kontakt med personalen ombord som kontrollerade om det var falsklarm och i så fall återställde det, berättar Helena Henriksdotter, ombordanställd från Stockholm.
Med SJ:s försämrade utbildning går inte det då personalen inte har befogenhet att återställa larmet.
– Föraren tvingas då stanna på linjen, gå in i tåget för att undersöka indikeringen, återställa om det är ett falsklarm och sedan gå fram och starta igen. Därmed är tåget rejält försenat.
Vid en olycka är det föraren som ska ansvara för evakueringen av tågresenärerna.
– Men om föraren är skadad eller dödad finns det alltså ingen som har befogenhet att sköta evakueringen på ett säkert sätt, berättar Stefan Zetterlund.