Intäkterna för statligt ägda bolag ökade med åtta procent första kvartalet 2008 jämfört med samma period året innan, från 86,6 till 93,6 miljarder.
   Det är framförallt Vattenfall, Apoteket, Posten och LKAB som stått för intäktsökningarna.
   Däremot sjönk resultatet efter skatt för de statliga bolagen, från 15,6 till 15,2 miljarder. Anledningen uppges vara det minskade ägandet i Telia Sonera och värdeförändringar.
   Bolagen ökade under samma period investeringarna med 45 procent, från sju till drygt tio miljarder. Även här återfinns Vattenfall och LKAB, som står för de största investeringsökningarna, men även Posten, Green Cargo och Vasakronan.