– En jämställdhetspott gagnar inte enbart kvinnor. En ojämlik arbetsmarknad är ett hot mot alla medlemmar, säger Erland Olauson som är LO:s avtalssekreterare.
Den särskilda jämställdhetspotten ska tas ut utöver de generella löneökningarna på respektive avtalsområde. Potten tas ut i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön som är lägre än 20.000 kronor i månaden. Tidigare försök att komma till rätta med löneskillnader mellan kvinnor och män har enbart byggt på låglönesatsningar.
Andra krav som de 15 LO-förbunden nu har enats om att driva gemensamt är bland annat en låglönesatsning och en ny pensionsöverenskommelse.
En samordnad låglönesatsning innebär att man vill höja avtalens lägsta löner och garantera en reallöneutveckling för alla.
På pensionsområdet kräver förbunden en ny pensionsöverenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv som motsvarar det nya ITP-avtalet för privata tjänstemän. Det innebär att premien till avtalspensionen SAF-LO höjs och att tiden för premieinbetalning under föräldraledighet förlängs.
Hur stora generella löneökningar LO-förbunden ska kräva fastställs först den 6 november av LO:s styrelse, som samtidigt ska avgöra hur mycket pengar man ska kräva till jämställdhetspotten.