Janne Rudén, Sekos förbundsordförande, kallade detta förslag ”ett klassiskt förstatligande” i sitt inledningsanförande vid Sekos årsmöte som hålls idag.
Janne Rudén talade om 90-talets nyliberala yra och om företrädare för arbetarrörelsen som tappat både karta och pannlampa. Men också om hur utveckling svängt, så att kritik mot avregleringarna nu kan hittas även hos borgerliga ledarskribenter.
–Avreglering handlar inte bara om kronor och ören. Det handlar om samhällssystem och ideologi.
I talet gick Janne Rudén igenom de flesta frågor som är aktuella för förbundet. Han krävde statliga ”stötdämpare” och regionalstöd till de orter som drabbas av försvarsnedläggningarna. Han kommenterade den pågående avtalsrörelsen på Postens och statens områden med att motparterna varit mer motsträviga än vanligt.
Janne Rudén kommenterade EU-kritiken , som visar sig val efter val, med att EU är en realitet som det gäller att driva i rätt riktning. Med ökad internationalisering och ökad makt för EU ansåg han att de internationella frågorna måste lyftas upp på alla nivåer i facket.