Det säger Janne Rudén, Seko:s förbundsordförande med anledning av att 300 lokalvårdare förlorar jobbet vid försvaret.
För tre år sedan la försvaret ut städningen på entreprenad och det franska företaget Sodexho vann upphandlingen.
När nu avtalsperioden gått ut och en ny upphandling genomförts har statliga Samhall vunnit det mesta av städningen. Normalt sett så skulle den tidigare personalen erbjudits att gå över till den nya entreprenören, men så blir det inte där Samhall tar över.
Samhall har bara arbetshandikappade anställda och därför anställs inte den tidigare personalen utan de tvingas sluta.
Det är ofta människor som bor på orten, som har mycket lång tid inom försvaret och det rör sig nästan uteslutande om medelålders kvinnor.
– Det är stor skam att försvaret bär sig år så här mot städpersonalen. Samtidigt kan man ju fråga sig hur Samhall, vars verksamhet till en del bygger på skattemedel, kan slå ut andra företag. Samhall snedvrider ju lokalvårdsmarknaden, säger Janne Rudén.