Interros är aktivt i omstruktureringen av den ryska energimarknaden och avtalet inkluderar drift- och underhållstjänster av produktionsbolag som Interros har köpt.