Det säger Elof Isaksson, ordförande för Sekos koncernfack och facklig representant i Teliasoneras bolagsstyrelse.
Han menar att det finns en stor risk för att något stort, utländsk telekomföretag kliver in och tar över Teliasonera när staten säljer sitt resterande aktieinnehav.
– Man exponerar företaget för utländska uppköp. I Sverige är det inte så många som kan lägga upp 200 miljarder att köpa för och då finns risken för utländska uppköp. Det kan vara Vodafone eller varför inte ägarna bakom 3, säger han.
Elof Isaksson ser också en klar koppling mellan det förslag till ny bolagsstyrelse som valberedningen nyligen presenterade och ägarnas krav på att höja värdet i bolaget inför försäljningen. Den nya styrelsen ska väljas på en extra bolagsstämma i januari.
Svenska staten är idag den största ägaren i Teliasonera med 45,3 procent av aktierna följd av finska staten med 13,7. Sedan följer Robur fonder med 2,3, och Alecta 1,7, SEB fonder 1,6, SHB/SPP fonder 1,4.
Institutioner och företag i Sverige äger tillsammans 18,7 procent medan privatpersoner äger 3,2 procent av företaget.