De nya reglerna innebär bland annat att alla fartyg måste vara utrustade med ett IMO-nummer, ett särskilt registreringsnummer som tillsammans med en fartygshistorik ska följa med fartyget oavsett flaggstat eller ägare. Man skärper också reglerna om hamnstatskontroller.
– Vår förhoppning är att det kan stoppa undermåliga fartyg, eftersom man nu kan hindra dem från att gå vidare till andra EU-länder, säger Göran Hansson på Seko sjöfolk.
Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2006.