Från år 2004 till år 2005 sjönk antalet arbetssjukdomar med 18 procent och antalet arbetsskador med 14 procent. Fortfarande drabbas kvinnor oftare av sjukdomar medan männen är mest olycksdrabbade. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik för år 2005.