Regeringen har idag talat om för EG-domstolen att Sverige kommer att skicka en representant till båda förhandlingarna.