Det är slutsatserna i den rapport om vad som hände vid den beväpnade fritagningen från Kumlas säkerhetsavdelning i januari som Kriminalvårdsstyrelsen har presenterat idag.
Klockan 18.08 började fritagningen när det första yttre staketet skars upp. Exakt 15 minuter senare försvann fritagarna i bil, tillsammans med tre interner. De hade då skurit sig igenom ytterligare två staket, de sista till rastgården där internerna fanns, och klättrat fram och tillbaka över muren med hjälp av stegar.
Under tre minuter var fritagarna synliga i centralvaktens monitorer och två larm hade gått.
Thomas Hagsten är klubbordförande på Hall och han vill inte bortförklara de missade larmen, men han konstaterar att strax innan inbrytningen gick ett brandlarm, en räddningsstyrka kom till anstalten och det tog både uppmärksamhet och resurser i anspråk.
Enligt rapporten har inte personalen i centralvakten inte agerat i enlighet med uppgjorda planer.
Enligt Thomas Hagsten är Kumla väl skyddat mot flyktförsök, däremot är det mer sårbart för fritagningar, vilket både Kriminalvårdsverket och anstaltsledningen känt till. I utredningen konstateras också att Kumla inte fått nog med resurser för ett bättre skydd.
Thomas Hagsten tycker det är viktigt att utredningen helt avvisar alla krav på en beväpning av kriminalvårdarna.