Sverige var ett av 65 länder som deltog i manifestationen. Utanför Centralstationen i Stockholm delade pendeltågsklubbens medlemmar ut flygblad i morgonrusningen. Senare talade Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
– Sekos medlemmar står upp till halsen i liberaliseringsmisslyckanden. Dom vet hur det blev. Det är våra medlemmar som har vi facit på dessa marknadsliberala experiment. Det blev inte billigare, det blev inte bättre service, det blev inte bättre kvalitet. Det blev sämre!
Janne Rudén sa att avregleringarna lett till ökad stress för de anställda inom järnvägen, till sämre arbetsmiljö och till att säkerheten får stå tillbaka.
– Ett ensidigt fokus på lägsta pris i upphandlingar leder obönhörligen till sänkt service, kvalité och säkerhet, och press nedåt på kollektivavtalen. Var annars ska man ta vinsten??!!!
Klas Linder på Svensk Banproduktion står och håller en banderoll med texten ”safety first”.
– Ja det har ju inte blivit bättre med avregleringen, säger han. Företag byter arbetsplatser med varandra, kan det vara samhällsekonomiskt lönsamt? Vi åker till nya ställen vi inte har erfarenhet av och till våra arbetsplatser kommer företag utan erfarenhet och lokalkännedom.
Under sitt tal nämnde Janne Rudén upphandlingen av pendeltågen i Stockholm och han varnade för ett kaos liknande det när Citypendeln tog över år 2000.
Vid Centralstationen i Helsingborg har det under dagen varit aktiviteter och namninsamling kring kampanjen om hot och våld i kollektivtrafiken.