-Vi har tydliga mål som ska vara genomförda senast 2028. Dit hör bland annat att klyftorna ska minska mellan män och kvinnor med sex procentenheter. Att vi ska nå dit är klart, men inte hur vi ska göra en fördelning som ger kvinnorna mer, säger Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare.

Sekos modell för att minska löneklyftorna är att så många som möjligt av LO:s kvinnor ska få extra påslag. På de manliga förbundens bekostnad.

-Vi vill hellre se generella påslag, liknande de kvinnopotter vi hade 2007-2010. De gav rejäla utslag i statistiken. Vi tror att det är lättare att få stöd hos våra medlemmar för en bred satsning.

Frågan är dock vilket stöd Sekos modell har inom LO. Kommunal har tydligt slagit fast att de vill att LO satsar på gruppen undersköterskor. 150 000 av Kommunals medlemmar är undersköterskor och merparten av dem är kvinnor. Allt medan IF Metall, som så sent som 2011 hoppade av LO-samordningen på grund av oenighet om jämställdhetspotter, anser att undersköterskorna är en alldeles för stor grupp. IF Metall delar tekniskarbetsgivarnas åsikt att Kommunal måste välja ut en mindre grupp.

Valle Karlsson är kritisk till båda resonemangen. Han anser att IF Metalls krav innebär att LO riskerar att bibehålla lönegapet mellan män och kvinnor.

-Det kommer inte att synas i statistiken om en liten grupp kvinnor får mer, säger han.
Samtidigt anser han att Kommunals förslag att bara ge till undersköterskorna ställer alltför många kvinnor utan extra löneökningar och att det kan bli svårt att få stöd för detta bland övriga LO-förbunds medlemmar.

Löneökningarna totalt styrs av det så kallade märket som industrins parter sätter i sina förhandlingar och om det är alla LO-förbund överens.

-Det vi diskuterar nu är fördelningen mellan män och kvinnor. Vi vill inte ställa grupper mot varandra och därför förordar vi mer generella satsningar där vi inte måste jämföra olika yrken med varandra, säger Valle Karlsson.

Nästa års avtalsrörelse, som drar i gång under hösten med avtalskonferenser inom alla olika branscher, är också viktig för att minska missbruket av visstidsanställningar. Seko har det som en av sina prioriterade frågor.

-Det är ett av tre onda ting. Daglöneriet som vi säger, bemanning och ökad användning av deltid. Vi prioriterar dock daglöneriet som det är dags att få bort, säger Valle Karlsson.