Beslutet att lägga ner Svensk Kassaservice togs av riksdagen den 14 juni i år. Riksdagsbeslutet innebär att Posten från och med den 1 juli 2008 får lov att börja avveckla verksamheten i dotterbolaget Svensk Kassaservice.
Nu har Posten lämnat sin avvecklingsplan till Post- och Telestyrelsen, PTS. Stängningslistan omfattar 525 serviceställen, varav 364 är Svensk Kassaservice egna kontor och de övriga 161 ligger hos företagets samarbetspartners.
De första 42 serviceställena stängs redan första tillåtna dag: den 1 juli 2008. När månaden tar slut stängs ytterligare 24 serviceställen.
Därefter stänger man ner i rask takt: den 31 augusti stängs 124 serviceställen, den 30 september 79 ställen och den 31 oktober 217 ställen.
De sista 39 serviceställena stängs den 30 november. De drivs alla i egen regi. Trots att de kontoren inte utgör mer än 7 procent av alla serviceställen som Svensk Kassaservice förfogar över, finns 23 procent av kunderna där.
December månad används för att avveckla verksamheten för gott.
Här kan du ladda hem hela listan med stängningsdatum, kontor för kontor i hela landet, i form av en Excel-fil.
Ordningsföljden för stängningarna har grundats på när nuvarande hyreskontrakt går ut, antalet kundbesök, lönsamhet, när nuvarande avtal med samarbetspartners löper ut och på att man ska få en successiv avveckling samtidigt över hela landet.
I går offentliggjorde Posten AB och Nordea att banken ska ta över 70 av de serviceställen som Svensk Kassaservice i dag driver i egen regi. Vilka de är anges inte i avvecklingsplanen till Post- och Telestyrelsen.
Riksdagsbeslutet den 14 juni innebar också att lagen ändrades så att Posten från den 1 januari 2009 inte längre ska ha ansvar för de grundläggande betaltjänsterna. Istället ska staten, genom PTS, upphandla tjänsterna på de platser där den öppna marknaden inte längre tillhandahåller privata alternativ.”